Masinad

Mikrovaiu ja pinnaseankruid valmistame masinatega, mis on varustatud hüdrauliliste pöörd-löökpuurseadmetega (ülavasaraga). Pöörd-löökpuurimine on parim viis läbindada täitepinnaseid, vanu vundamente, rahne, liiva- ja lubjakivi.

Pöördpuurimis seadmeid kasutame liiva- ja savipinnaste puhul. Pöördpuurimise saame keerulistes pinnastes tõhusamaks muuta pneumaatilise niinimetatud allvasaraga (DTH meetod).

Hoonete sees ja keldrites kasutame muudetava mastikõrguse ning eraldi asetseva hüdrojõujaamaga iseliikuvaid puurmasinaid. Eriti kitsastes ja madalates tingimustes kasutame pneumaatilisi käsipuure.

Kogemus aastast 1997

Geomek D 50-3

Geomek D 50-3 on kokku-lahti käiv eraldi jõujaamaga kergekaaluline puurmasin, millega süvistame injektsioonpuurvaiu eriti kitsastes ja madalates tingimustes.

  • Puurimiseks on masinal pöörd-löökpuurseade Krupp HB 11A.

Injektsioonvaiade paigaldamiseks keldrites.

Geomek V-400

Volvo EC55 baasile ehitatud kummilintidel kerge puurmasin, mis on varustatud:

  • Hüdrovasar Furukawa 9
  • Pöör-löökpuurseade Eurodrill 2004
  • Pöördpuurseade IPC 4,5

Ramm- ja puurtoruvaiade paigaldamiseks.

Atlas Copco Roc 642

Atlas Copco Roc 642 on hea manööverdusvõimega puurmasin (masti kõrgus 7,4 m ja kaal 10 tonni). Masinal on suurendatud pöördemomendiga (1000 Nm) pöörd-löökpuurseade Cop 1238LE.

Injektsioonvaiade ja -ankrute ning puurtoruvaiade paigaldamiseks.

Klemm KR 802D

Klemm KR 802D on masti kõrgusega 7,5 m ja kaaluga 9 tonni.

Masin on varustatud pöörd-löökpuurseadmega KD 1011 ja Jean Lutz mõõte- ja kontrollseadmetega.

Injektsioonvaiade ja -ankrute paigaldamiseks.

Klemm KR 806-3D

Puurmasin on pikendatud mastiga, töövarda käik 6 m ja masina kaal 16 tonni.

Masin on varustatud:

  • Pöörd-löökpuurseade KD 1624
  • Pöördpuurseade KH 13S

Injektsioonvaiade ja-ankrute, puurtoruvaiade ning CFA puurvaiade paigaldamiseks.

Comacchio MC 235

Comacchio MC 235 on muudetava roomikute laiuse ja muudetava mastikõrgusega eraldi jõujaamaga puurmasin. Ruumidesse sisenemiseks piisab ukseavast 0,9 m, hüdrovoolikute pikkus on 35 m, puurmasina kaal on 2200 kg, jõujaam kaalub 1300 kg. Masinal on kaks puurseadet:

  • Pöördpuurimiseks Comacchio Rotary 4,5
  • Pöörd-löökpuurimiseks Eurodrill 2004
Geax EK90

CFA, WSM ja SDP vaiade valmistamiseks läbimõõduga kuni Ø600 mm.

Vaiade suurim pikkus saab olla 16 m.

Masina kaal on 26 tonni.